Nye impulser med Dedicare

I Dedicare jobber vi kontinuerlig med å finne de riktige oppdragene til våre vikarer. Henning har det siste året jobbet som psykologspesialist på BUP Elverum. Han går et utdanningsforløp for spesialisering innen nevropsykologi, og BUP Elverum har tilrettelagt for at han får den veiledningen han trenger slik at han får ett år praksis som utdanningen blant annet krever.

I løpet av dette året har han opparbeidet seg stor tillit hos enheten og blitt tilegnet varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder innenfor psykolog- og spesialistoppgaver.

«I den tiden jeg har vært her, har jeg fått meget god veiledning, praksis og læring i forhold til spesialiseringen. Som en ressurs utenfra har jeg fått bidratt med mye. Jeg har fått lov til å være en del av et veldig hyggelig og svært kompetent team, der vi sammen har vært en god faglig sammensetning. Vi har utviklet et godt samarbeid der vi har fått utrettet mye samtidig som vi har hatt en meget god gjensidig utvikling», forteller han.


Faglig utvikling

Den største utfordringen han ser med å jobbe som vikar gjennom Dedicare er å være borte fra familien i et helt år. Allikevel har dette året vært nyttig og praktisk i forbindelse med spesialisering. Dette var essensielt, og det var flott å ha en samarbeidspartner som Dedicare som kartla oppdrag som kunne tilrettelegge for dette.

«I min tid på Elverum har jeg blitt kjent med fantastiske mennesker, har lært kjempe mye og fått utviklet meg faglig. Fritid har man selvsagt mye av, men dette året har jeg likevel valgt å jobbe noe lengre dager der det har vært mulig. Siden det er bedre betalt enn vanlig jobb har man selvsagt også mulighet for å jobbe mindre og prioritere fritid hvis man ønsker dette.

Jeg anbefaler virkelig å være vikar! Hvert oppdrag varer en periode, så hvis man for eksempel ikke skulle være helt tilfreds med oppdraget man er på vil det kun være snakk om en periode før man eventuelt kan få et annet oppdrag. Man får som nevnt nye impulser og erfaringer der man treffer mange nye fagpersoner som man kan lære av. Faglig sett er dette sunt, tror jeg. Det å prøve noe nytt av og til.»

På spørsmålet om han vil fortsette å jobbe som vikar når oppdraget er ferdig svarer han: «Det kan veldig godt være at jeg kommer tilbake til vikarlivet. Foreløpig er det tilbake til det offentlige og så får vi se hva fremtiden bringer.»