Vi har oppdrag til deg som er nyfødtintensivsykepleier

I Dedicare får du god lønn, større frihet og mange spennende oppdrag

Vi har oppdrag til deg som er nyfødtintensivsykepleier eller intensivsykepleier som har erfaring med å jobbe på nyfødtintensivavdelinger.

Vi tilpasser oppdragene etter ditt ønske og kompetanse, og vi ordner alt det praktiske, slik at du kan fokusere på din jobb og oppleve Norge.

Du bestemmer selv hvilke perioder du ønsker å jobbe. Her er det masse muligheter om du vil flytte til Norge, eller om du vil reise kortere perioder fra 1 uke til 14 dager eller 3 uker.

Reise og bolig dekkes og ordnes av Dedicare.