Investerare

Investerare

Här hittar du information om kursutveckling, finansiella rapporter, bolagsstyrning och annat av betydelse för värderingen av Dedicareaktien.

Dedicare håller inga telefonkonferenser när vi publicerar våra delårsrapporter, men vi svarar gärna på frågor från dig som är investerare, analytiker eller journalist.

Dedicare AB:s organisationsnummer är 556516-1501