Selskapsstyring

Dedicare AB (publ) er underlagt svensk lov og eierstyring. Selskapsledelsen er også basert på vedtektene, noteringsavtalen for Nasdaq Stockholm og andre gjeldende lover, regler, standarder, instruksjoner og retningslinjer.

Fra 1. januar 2010 bruker Dedicare «svensk kodeks for eierstyring og selskapsledelse»