Aksjen

Dedicare ble introdusert på Nasdaq Stockholm den 4 mai 2011.

Dedicareaksjen ble notert på Nasdaq Stockholm i mai under betegnelsen DEDI.

Selskapets største aksjonær er Björn Örås. Björn Örås er også styreleder i Dedicare. Ingen annen aksjonær har en aksjepost som tilsvarer et stemmeantall på 10 prosent eller mer.