Ledelse | Dedicare Norge

Ledelse

Kasper Madsen

CEO/Adm. Direktør Danmark

kasper.madsen@dedicare.dk +45 22 58 38 91

Född: 1979
Anställd sedan: 2020
Aktier: 113 330 B
Utbildning: HHX, Export försäljning, Mini MBA
Tidigare arbetslivserfarenhet: Nordisk Försäljningschef Agito, VD Agito Sverige, Partner och Ägare KonZenta ApS.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Agito Group (FSN Capital).

Krister Widström

CEO/Koncernchef

krister.widstrom@dedicare.se +46 8-555 656 07 +46 70-526 79 91

Född: 1962
Aktier:3 355
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares dotterbolag.

Lena Anderberg

Affärsområdeschef Läkare

lena.anderberg@dedicare.se +46 708–19 00 98

Född:1973
Aktier: 0
Anställd sedan: 2020
Utbildning: BID Manager på IHM
Tidigare arbetslivserfarenhet: Försäljning i 23 år.
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar.

Johanna Eriksson

CFO

johanna.eriksson@dedicare.se +46 8–555 656 99 +46 70–896 40 10

Född: 1981
Aktier:
0
Anställd sedan:
2019
Utbildning: 
Kandidatexamen i företagsekonomi
Tidigare arbetslivserfarenhet: Bakgrund från Deloitte samt CFO inom IT-branschen
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Dedicares dotterbolag

Berit Tromsdal

Leder Sykepleier Norge/Sykepleier

Berit.tromsdal@dedicare.no +47 48 13 52 38

Född: 1962
Aktier: 0
Anställd sedan: 2001
Utbildning: Legitimerad sjuksköterska från Namdal sykepleiehøgskole
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelsemedlem i HMS-senteret Friskgården.

Bård Kristiansen

CEO Norge

bard.kristiansen@dedicare.no +47 97 08 88 83

Född: 1970
Aktier: 0
Anställd sedan:
 2017
Utbildning: Master i ekonomi och ledarskap

Armin Fejzic

Affärsområdeschef Socionom

armin.fejzic@dedicare.se +46 8-555 656 65 +46 72-504 32 61

Född: 1986
Aktier: 0
Anställd sedan: 2015
Utbildning: Kandidatexamen inom Beteendevetenskap & Psykologi från Wilmington College of Ohio

Maria Berglind

tf Affärsområdeschef Sjuksköterska

maria.berglind@dedicare.se +46 8-555 656 04 +46 70-360 56 25

Född: 1974
Anställd sedan: 2014
Aktier: 0
Utbildning: Undersköterska
Tidigare arbetslivserfarenhet: 15 års erfarenhet inom sjukvården och 6 års erfarenhet inom bemanningsbranschen
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar

Pantea Zethelius

Affärsområdeschef (Föräldraledig)

pantea.zethelius@dedicare.se +46 8-555 656 54 +46 70-344 57 25

Född: 1987
Aktier: 0
Anställd sedan: 2014
Utbildning: Socionom från Örebro Universitet

Mattis Kjellin

CIO

mattis.kjellin@dedicare.se +47 4 122 19 94

Född: 1972
Aktier: 0
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Kandidat i ekonomi

Jenny Pizzignacco

HR-chef

jenny.pizzignacco@dedicare.se +46 8-555 656 67 +46 70-636 56 67

Född: 1979
Aktier: 196 070
Anställd sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag, styrelsesuppleant i Sekelskifte 1900 AB samt styrelseledamot i Poolia AB