Ledelse | Dedicare Norge

Ledelse

Johanna Eriksson

CFO

johanna.eriksson@dedicare.se E-post +46 8–555 656 00 Telefon +46 70–896 40 10 Mobil

Född: 1981
Aktier:
0
Anställd sedan:
2019
Utbildning: 
Kandidatexamen i företagsekonomi
Tidigare arbetslivserfarenhet: Bakgrund från Deloitte samt CFO inom IT-branschen
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Dedicares dotterbolag

Berit Tromsdal

Leder Sykepleier Norge/Sykepleier

Berit.tromsdal@dedicare.no E-post +47 48 13 52 38 Telefon

Född: 1962
Aktier: 0
Anställd sedan: 2001
Utbildning: Legitimerad sjuksköterska från Namdal sykepleiehøgskole
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelsemedlem i HMS-senteret Friskgården.

Bård Kristiansen

CEO Norge

bard.kristiansen@dedicare.no E-post +47 97 08 88 83 Telefon

Född: 1970
Aktier: 0
Anställd sedan:
 2017
Utbildning: Master i ekonomi och ledarskap

Armin Fejzic

Affärsområdeschef

armin.fejzic@dedicare.se E-post +46 8-555 656 65 Telefon +46 72-504 32 61 Mobil

Född: 1986
Aktier: 0
Anställd sedan: 2015
Utbildning: Kandidatexamen inom Beteendevetenskap & Psykologi från Wilmington College of Ohio

Pantea Zethelius

Affärsområdeschef

pantea.zethelius@dedicare.se E-post +46 8-555 656 54 Telefon +46 70-344 57 25 Mobil

Född: 1987
Aktier: 0
Anställd sedan: 2014
Utbildning: Socionom från Örebro Universitet

Mattis Kjellin

CIO

mattis.kjellin@dedicare.se E-post +47 4 122 19 94 Telefon

Född: 1972
Aktier: 0
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Kandidat i ekonomi

Krister Widström

CEO/Koncernchef

krister.widstrom@dedicare.se E-post +46 8-555 656 07 Telefon +46 70-526 79 91 Mobil

Född: 1962
Aktier:3 355
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares dotterbolag.

Jenny Pizzignacco

Affärsutvecklingschef

jenny.pizzignacco@dedicare.se E-post +46 8-555 656 67 Telefon +46 70-636 56 67 Mobil

Född: 1979
Aktier: 196 070
Anställd sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag.