Forretningsidé og visjon

Vår forretningsidé

«Dedicare skal tilføre markedet den kompetansen som midlertidig eller permanent tilfredsstiller behovet for kvalifisert personell innen helse, life science og sosialt arbeid til beste pris.»

Vår visjon

Dedicares overordnede visjon er å på lang sikt, gjennom både oppkjøp og organisk vekst, bli et av Europas ledende bemanningsselskaper innen helse, life science og sosialt arbeid. Dedicare har for tiden virksomhet i Norden, men ser Europa som sitt fremtidige marked.

En grunn til at Dedicare ønsker å etablere seg på nye geografiske markeder på sikt, er å redusere risikoen og øke veksten.