Hopp til innhold

Pressemeldinger

Bokslutskommuniké 2013: Fortsatt pressade marginaler i våra avtal

2014-02-06 Regulatorisk information

Koncernens intäkter uppgick under 2013 till 525,4 MSEK (544,7) vilket är en minskning med 3,5 %. Rörelsemarginalen var 3,2 % (5,9 %) vilket är väsentligt lägre än 2012.

I Norge tecknades ett nytt avtal med norska HINAS som omfattar samtliga Helseregioner i Norge. Avtalet gav stor intäktsökning men samtidigt minskade marginaler beroende på EUs bemanningsdirektiv som höjde lönerna för våra resurssköterskor. I Sverige har avtalen med Stockholms Läns Landsting (SLL) och Region Skåne trätt i kraft full ut vilket pressat våra marginaler under året. I Norge växer vi kraftigt och tar marknadsandelar samtidigt som vi i Sverige tappat marknadsandelar under året.

Omsorgssegmentet omsatte sammantaget 89,7 MSEK (72,4) under helåret 2013 och 23,4 MSEK (21,3) i kvartalet.  Inom omsorg i både Norge och Sverige ser vi en ökad efterfrågan av våra tjänster. Vi har tillväxt i både Sverige och Norge. I Norge är lönsamheten högre och marknadsutsikterna mer positiva.  

I det fjärde kvartalet minskade intäkterna med 2,4 %. Rörelsemarginalen i fjärde kvartalet har sjunkit jämfört med motsvarande kvartal 2012 till 2,0 % (2,9 %). Rörelsemarginalens nedgång beror främst på lägre intäkter i Sverige samt konsekvenser av införandet av EU bemanningsdirektivet i Norge som ger oss lägre marginaler.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2014 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Bilagor