Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare har signerat köpeavtal avseende KonZenta

2020-03-05 Regulatorisk information

Dedicare har signerat köpeavtal avseende det tidigare aviserade förvärvet av det danska bemanningsföretaget KonZenta Aps (orgnr 36 42 03 40). KonZenta är leverantör av vårdbemanning till den skandinaviska vårdsektorn med fokus på specialist- och överläkare.

Tillträde sker enligt plan den 1 april och KonZenta kommer att konsolideras in i Dedicarekoncernen från och med andra kvartalet 2020. Förvärvet förväntas bidra positivt till rörelseresultatet för koncernen.

”Ett förvärv av KonZentas verksamhet ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi och vi ser att detta kommer stärka vår position som Nordens ledande vårdbemanningsföretag. Vår nuvarande verksamhet i Danmark, som vi etablerade förra året, kommer integreras i KonZenta. Vi är glada att KonZenta nu är en del av Dedicarekoncernen. Bolaget har haft en stark tillväxt och är en viktig del i Dedicares fortsatta utveckling i Danmark.” säger Krister Widström, koncernchef på Dedicare.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den danska verksamheten tillsammans med Dedicare. Vi är idag marknadsledande avseende läkarbemanning och med Dedicare kommer vi ytterligare kunna vidareutveckla och stärka vår marknadsposition.” säger Kasper Madsen, tillträdande Verkställande Direktör Dedicare Danmark.”

Kort om Dedicare

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Kort om KonZenta

KonZenta Aps bedriver idag verksamhet inom läkarbemanning på den danska och svenska marknaden. Bolaget har funnits sedan 2014 och förväntas omsätta ca 120 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2019/20. KonZenta har haft en god tillväxt sedan starten. Läs mer om KonZenta på www.konzenta.dk

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef, tel +46 70 526 79 91
Kasper Madsen, tillträdande VD Danmark, tel +45 22 583 891
Johanna Eriksson, CFO, tel +46 70 896 40 10

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 13.00 (CEST).

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Bilagor