Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare har utsett ny valberedning

2017-10-17 Regulatorisk information

Dedicares valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Dedicares största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

  • Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare i Dedicare AB
  • Angelica Hanson, AMF – Försäkringar och Fonder
  • Monica Åsmyr, Swedbank Robur fonder

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 09.00 (CEST).

Bilagor