Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare och SAS samarbetar för att lösa problem i vården

2020-04-09 Icke regulatorisk information

Den nya verklighet som Corona-pandemin innebär har dramatiskt förändrat vår arbetsmarknad. Efterfrågan inom vissa yrkeskategorier ökar explosionsartat medan den för andra yrkesgrupper i princip har försvunnit på några veckor. Dedicare har med anledning av detta inlett ett samarbete med SAS. Bland de SAS-anställda som är permitterade finns många medarbetare med utbildning inom eller erfarenhet av vården, som nu skulle kunna arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller serviceboenden där behovet av personal är större än någonsin.

”För att göra det bästa av en situation där många medarbetare saknar arbetsuppgifter och blir korttidspermitterade, samtidigt som det på andra håll i samhället finns en skriande brist på resurser, vill SAS aktivt skapa samhällsnytta genom att bidra med lösningar. SAS har välutbildad personal som är väl förberedd på att möta oväntade och utmanande situationer, på ett lugnt och metodiskt sätt, med mycket hög servicekänsla och alltid med säkerheten som högsta prioritet. I tider av kris och stora påfrestningar kommer dessa egenskaper väl till pass på många håll i samhället”, säger Karin Nyman, Vice President Brand and Communication på SAS.

”Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Våra kunder behöver hjälp med både kortare och längre vårduppdrag i hela Norden för att säkerställa god kvalitet och hög tillgänglighet inom vården. Vi kan omgående allokera hjälpen där den behövs som mest,” säger Krister Widström, koncernchef på Dedicare.

Kort om Dedicare
Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
krister.widstrom@dedicare.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 10.00 (CEST).

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Bilagor