Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare och Scandic samarbetar för att hjälpa vården

2020-04-17 Icke regulatorisk information

Dedicare har inlett ett samarbete med Scandic för att vara behjälpliga att hitta nya arbetsmöjligheter för Scandics permitterade personal. I och med Corona-pandemin finns ett stort behov av extra resurser i samhället och på olika sätt kan det finns möjlighet för Scandics medarbetare att bidra med sin kompetens.

Medarbetare på Scandic har ett brett servicetänk där serviceerbjudandet grundar sig i fyra värderingar – Be caring, Be you, Be a pro och Be bold. Under 2019 vann Scandics medarbetare första placering i en serviceundersökning av Service Score, där Scandic är bäst i resebranschen. Värderingarna och serviceerbjudandet är värdefulla egenskaper i roller även utanför branschen. 

”Samtidigt som det är tråkigt att förlora våra fantastiska medarbetare så är det fint att de kan bidra till samhällsnyttan genom det här samarbetet. Det gläder oss att vi kan hitta lösningar där de får nya chanser till arbete och vi vet att de kommer kunna göra en värdefull insats inom vården, precis som de gör hos oss”, säger Åsa Dammert, HR-direktör på Scandic Hotels i Sverige.

”Våra kunder behöver hjälp med både kortare och längre vårduppdrag i hela Norden för att säkerställa god kvalitet och hög tillgänglighet inom vården. I nuläget behövs fler resurser än någonsin och personal som kommer från andra yrkeskategorier kan på olika sätt bidra till att avlasta vården. Vi har möjlighet att omgående allokera hjälpen där den behövs som mest”, säger Krister Widström, koncernchef på Dedicare.

Kort om Dedicare
Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Kort om Scandic Hotels
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotels.se

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
krister.widstrom@dedicare.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 14.00 (CEST).

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Bilagor