Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare omorganiserar till en mer tydlig och tillväxtskapande organisation

2013-07-09 Regulatorisk information

Dedicarekoncernen har genomfört en omorganisation som trätt i kraft per dagens datum för att skapa en tydligare och mer tillväxtskapande organisation. Affärsområdena Nurse och Doctor i Sverige och Norge organiseras i olika dotterbolag med en VD för respektive bolag. Det innebär att följande tillsättningar har skett:

  • Eva Domanders, VD för Dedicare Doctor AB med ansvarar för läkarbemanningen i Sverige.
  • Malin Lindley-Nord, VD för Dedicare Nurse AB med ansvar för sjuksköterskebemanningen i Sverige.
  • Petter Nyhagen, VD för Dedicare AS med ansvar för Dedicares verksamhet i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli kl. 17.20 (CET) 2013.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor