Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicares har vunnit nationellt ramavtal för Hälso- och sjukvårdstjänster i hela Norge

2012-12-14 Regulatorisk information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december kl. 17.45 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor