Hopp til innhold

Pressemeldinger

Humana förvärvar Dedicares norska assistansverksamhet

2015-04-17 Regulatorisk information

Affären beräknas ge upphov till en realisationsvinst för Dedicare koncernen om ca 24 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. Dedicare har varit verksamt inom omsorgsegmentet i Norge sedan 2012 och har sedan starten bedrivit Brukarstyrd Personlig Assistans i flera kommuner i Norge. Dedicare Assistanse AS omsatte 41,8 MSEK under 2014, vilket motsvarar 8% av Dedicare koncernens totala omsättning för år 2014.

“Dedicare har valt att fokusera på kärnverksamheten, vårdbemanning. Jag är mycket glad över att vi har hittat en naturlig hemvist för Dedicare Assistanse AS:s verksamhet. Dedicare har byggt upp ett starkt anseende som en tillförlitlig aktör med hög kvalitet inom Brukarstyrd Personlig Assistans vilket kommer att komplementera den nuvarande verksamheten hos Humana på ett mycket bra sätt”, säger Stig Engcrantz, Dedicare AB:s koncernchef.

”Personlig assistans är Humanas ursprung. I Sverige är vi den privata aktör som flest kunder väljer. Dedicare Assistanse är en av de ledande aktörerna på den norska assistansmarknaden. Med stöd från Humana och tillgång till Humanas erfarenhet och kompetens kommer Dedicare Assistanse att få ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla verksamheten. Ambitionen är att Dedicare Assistanse ska vara kundernas första val samt en kompetent och förtroendeingivande samarbetspartner till de kommuner som anlitar oss. Humana-koncernen har sedan tidigare individ- och familjeomsorg i Norge. Genom förvärvet av Dedicare Assistanse stärker vi vår närvaro på den norska marknaden och tar ett viktigt steg i vår strävan att bli en komplett omsorgsleverantör även i Norge”, säger Humanas koncernchef Per Granath.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 kl 08.55 (CET).