Hopp til innhold

Pressemeldinger

Norska Hovretten beslutar till Dedicares fördel i skatteprocess

2015-03-24 Regulatorisk information

Ärendet har handlat om ett krav från norska Skatteetaten att erlägga sociala avgifter för läkare som arbetat som underkonsulter i bolaget. Dedicare förlorade ärendet i Tingretten i september 2014 och överklagade därefter ärendet till Hovretten. Idag kom domen från Hovretten som är till Dedicares fördel.

Dedicare redovisade i kvartal tre 2014 en kostnad för sociala avgifter om 1 MNOK avseende detta ärende, kostnaden påverkade koncernens rörelseresultat negativt. Motsvarande belopp kommer efter dagens dom att påverka rörelseresultatet positivt i kvartal ett 2015.

“Det är glädjande att norska Hovretten fattat beslut till Dedicares fördel. Processen har, under tiden den pågått, snedvridit konkurrensen till Dedicares nackdel. Vi har under pågående process valt att inte anlita underkonsulter i vår norska verksamhet vilket hämmat tillväxtmöjligheterna. Efter domen kommer vi återigen kunna konkurrera på lika villkor och erbjuda läkare den uppdragsform som de själva önskar.” säger Stig Engcrantz, Dedicares koncernchef.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 kl 14.00 (CET).

Bilagor