Hopp til innhold

Pressemeldinger

Ny VD till DEDICARE

2017-09-29 Regulatorisk information

Styrelsen i Dedicare har utsett Krister Widström till ny VD. Krister Widström tillträder sin befattning den 9 november 2017. 

Krister Widström, har gedigen erfarenhet av bemanning via Poolia bl.a. som VD för Poolia Kontor. Offentlig verksamhet genom bl.a. uppdrag som Näringslivschef. Utlandserfarenhet via uppdrag som VD för New Trade Markets och Landschef på Exportrådet.

Krister Widström, tillträdande VD Dedicare:

          Då jag redan känner Dedicare som ett mycket framgångsrikt och lönsamt bolag tvekade jag aldrig att tacka ja när jag fick frågan från Styrelsen. Jag ser fram emot att förverkliga den stora potential som bolaget har både nationellt och internationellt.

Björn Örås, ordförande:

          Krister Widström har gedigen erfarenhet av tjänsteföretagande, offentlig samt internationell verksamhet. Denna erfarenhet i kombination med ett starkt ledarskap säkrar en fortsatt stark utveckling för Dedicare.

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 09.00 (CEST)

Bilagor