Hopp til innhold

Lønn sykepleiere

Registrer deg

Fordeler med å jobbe som sykepleiervikar

I Norge er sykepleieres lønn avhengig av faktorer som arbeidsplass, erfaring og spesialisering. For eksempel ligger snittlønnen for grunnutdannede sykepleiere på ca. 53 360 kroner i måneden, ifølge SSBs statistikk fra 2022, mens en vikarsykepleier som regel har noe høyere lønn.

Det er flere årsaker til at man som sykepleier velger å arbeide som vikar. Mange vil bidra med kompetansen sin der den virkelig trengs. Man erstatter noen som har blitt syk, eller hjelper til når det faste personalet tar videreutdanning eller har ferie. Andre velger å arbeide på steder der det kan være vanskelig å rekruttere fast personale. Flere velger også vikarrollen fordi man selv vil styre mer av tiden sin og finne en god balanse mellom jobb og fritid. Ved å jobbe som vikar får man også arbeide på flere forskjellige typer arbeidsplasser, slik at man raskt bygger kompetanse og CV. Årsakene til at man velger vikarrollen er mange, men felles for de fleste – og noe vi i Dedicare har fremholdt i mange år – er at man ønsker gode vilkår.

Her har vi samlet litt fakta om hvordan vilkårene ser ut for sykepleiere i Norge i dag.

Hva tjener en sykepleier?

Lønnen til en sykepleier er avhengig av en rekke forskjellige faktorer – blant annet arbeidsgiver, erfaring og arbeidsoppgaver. Snittlønnen for sykepleiere kan variere mye, fordi det finnes forskjellige typer sykepleiere med en rekke ulike spesialiseringer. Også ansettelsesform kan ha mye å si for hva en sykepleier tjener, og en sykepleiervikar eller innleid sykepleier har som regel noe høyere lønn enn en sykepleier med fast ansettelse.

Hvilken startlønn har en sykepleier?

Ifølge Sykepleierforbundet vil startlønnen for sykepleiere ligge på minst 38 000 kroner. Stillingens utforming og hvilken sektor sykepleieren arbeider i, vil også påvirke lønnen for nye arbeidstakere.

Snittlønn for en grunnutdannet sykepleier

I Norge var det 26 148 som arbeidet som sykepleier uten tilleggsutdanning per 1. desember 2022. Ifølge SSB var gjennomsnittslønnen for en sykepleier på 53 360 kroner i måneden per november 2022. Lønnen påvirkes av om sykepleieren jobber i privat eller offentlig sektor. De fleste tjener mer i privat sektor enn i offentlig sektor.

Faktorer som påvirker en sykepleiers lønn

Lønnen for sykepleiere påvirkes dermed i høy grad av arbeidslivserfaring, det spesifikke arbeidsmiljøet og utdanningsbakgrunn. Også geografisk beliggenhet kan ha betydning for lønnsnivå. I enkelte områder der det er mangel på helsepersonell, setter man opp lønnen for å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte sykepleiere.

Lønn for innleide sykepleiere

En innleid sykepleier eller vikarsykepleier har som regel noe høyere lønn enn en sykepleier med fast ansettelse. Hvor lenge oppdraget varer, hvilket omfang det har, og hvor det foregår, er faktorer som påvirker lønn. Det samme gjør etterspørselen og sykepleierens fleksibilitet.

Livslønn

En sykepleiers livslønn er avhengig av en rekke faktorer, som karriereutvikling, lønnsutvikling, pensjon og arbeidstid. Å fastsette en nøyaktig livslønn er derfor vanskelig. Med en gjennomsnittlig månedslønn på 53 000 kroner blir den totale livslønnen cirka 25 440 000 kroner. Med spesialisering kan livslønnen variere mye, og den styres da blant annet av enkeltpersonens karriereutvikling og spesifikke omstendigheter. En avgjørende faktor når det gjelder livslønn, er pensjon og pensjonssparing. Det vil være stor variasjon i livslønn avhengig av om sykepleieren har vært ansatt hos en arbeidsgiver som har betalt inn mye pensjon hver måned, eller hos en arbeidsgiver som bare har fulgt minstekravet. Sjekk derfor hvor mye arbeidsgiveren din setter av i pensjon. Spar eventuelt til pensjon selv i tillegg. I Dedicare setter vi av tjenestepensjon til alle sykepleiere.

Hvilken lønn får sykepleiere i Dedicare?

Vi i Dedicare har lenge vært opptatt av gode vilkår for alle sykepleiere som velger å jobbe som vikarer. Det er selvsagt for oss at sykepleiere skal kunne velge å ha en fleksibel vikarrolle i stedet for fast ansettelse, akkurat som man kan i andre yrker. Vi ønsker å bidra til å gjøre yrket mer attraktivt og få flere til å ville jobbe som sykepleiere. Sykepleierne utgjør en avgjørende del av helsehjelpen, og vi mener at karrieren deres skal gi samme muligheter for utvikling som man får i andre sektorer. I tillegg til tjenestepensjon får du også forsikringer og andre gode fordeler hos oss.