Kalendar

Dedicares finansielle rapporter offentliggjøres som regel tidlig på morgenen.

Publiseringen av delårsrapporter og årsrapporten foregår alltid etter et styremøte samme dag eller dagen før den publiseres.

En periode på tretti dager før offentliggjøring av delårsrapporter eller årsrapport, betrakter Dedicare som en «stille periode». Dette innebærer at det ikke holdes møter med investorer og analytikere, fysisk eller telefonisk.

Rapport Dato
Årsregnskap 2018 7 feb 2019 kl 08.00
Delårsrapport januar-mars 2019 25 april 2019 kl 15.00
Delårsrapport april-juni 2019 17 juli 2019 kl 08.00
Delårsrapport juli-september 2019 24 okt 2019 kl 08.00
Årsregnskap 2019 7 feb 2020 kl 08.00

Øvrige viktige tidpunkter

Generalforsamling vil bli avholdt torsdag den 22 april 2021 kl 16.00 på selskapets hovedkontor i Stockholm. Ønsker fra aksjonærer om å få en sak behandlet på generalforsamlingen skal ha innkommet senest 4 mars 2021 for å bli tatt med i innkallingen.