Kalendar

Dedicares finansielle rapporter offentliggjøres som regel tidlig på morgenen.

Publiseringen av delårsrapporter og årsrapporten foregår alltid etter et styremøte samme dag eller dagen før den publiseres.

En periode på tretti dager før offentliggjøring av delårsrapporter eller årsrapport, betrakter Dedicare som en «stille periode». Dette innebærer at det ikke holdes møter med investorer og analytikere, fysisk eller telefonisk.

Rapport Datum
Bokslutskommuniké januari-december 2020 08.00 den 9 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 15.00 den 22 april 2021
Årsstämma för verksamhetsåret 2020 16.00 den 22 april 2021
Delårsrapport april-juni 2021 08.00 den 15 juli 2021
Delårsrapport juli-september 2021 08.00 den 21 oktober 2021
Bokslutskommuniké januari-december 08.00 den 10 februari 2022
Årsredovisning 2021 08.00 den 18 mars 2022


Øvrige viktige tidpunkter

Generalforsamling vil bli avholdt torsdag den 21 april kl 16.00 på selskapets hovedkontor i Stockholm. Ønsker fra aksjonærer om å få en sak behandlet på generalforsamlingen skal ha innkommet senest 3 mars 2022 for å bli tatt med i innkallingen.