Hopp til innhold

Styret og revisor

Dag Sundström

Dag Sundström

  Född: 1955

  Aktier: 1 000 B

  Info: Medlem av styrelsen sedan 2013

  Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

  Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Poolia AB (Publ), International Swedish School AB (Raoul Wallenbergskolan), Djurö Krog AB samt DS Holding AB

Björn Örås

  Född: 1949

  Aktier: 2.011.907 A aktier och 1.540.722 B aktier

  Info: Grundare av Pooliakoncernen, medlem av styrelsen sedan 2007

  Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet

  Övriga uppdrag/befattningar: Björn Örås är entreprenör och grundare av Poolia och Uniflex, ägare och initiativtagare till Bro Hof Slott & Golf Club. Han är styrelseordförande (so), styrelseledamot (sl) och/eller verkställande direktör (vd) i Bro Hof Destilleri AB (sl/vd), Bro Hof Golf AB (so), Bro Hof Hotell & Konferens AB (sl/vd), Bro Hof Slott AB (sl/vd), Poolia AB, Scandinavian Masters AB (so), Uniflex AB (so) och Uniflex Sverige AB (so).

Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand

  Född: 1969

  Aktier: 1 800

  Info: Medlem av styrelsen sedan 2011

  Utbildning: Jur. kand. och eknomiutbildning från Uppsala Universitet

  Övriga uppdrag/befattningar: Anna Lefevre Skjöldebrand är verkställande direktör i Swedish Medtech Service Aktiebolag och ordförande i Eucomeds nätverk för nationella medtechföreningar i Europa. Därutöver är Anna Lefevre Skjöldebrand styrelseledamot i Eucomeds styrelse, SIS AB, Swecare AB, Stiftelsen Swecare., ehälsomyndigheten samt Läkemedelsverkets insynsråd

Eva-Britt Gustafsson

  Född: 1950

  Info: Medlem i styrelsen sedan 2019

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Övriga uppdrag/befattningar: Eva-Britt sitter som ledamot i Svenska Spel AB sedan 2008, ledamot eHälsomyndigheten sedan 2017 samt ledamot Statens Servicecenter sedan 2017.

Revisor

Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2019 är Grant Thornton AB som utnämndes till Bolagets revisor vid bolagsstämman den 24 april 2018. Bolaget har inga revisorssuppleanter. Mia Rutenius är huvudansvarig och auktoriserad revisor. Adressen till Bolagets revisor är Grant Thornton AB 103 94 Stockholm.