Styret og revisor

Dag Sundström

Björn Örås

Anna Lefevre Skjöldebrand

Eva-Britt Gustafsson

Revisor

Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2019 är Grant Thornton AB som utnämndes till Bolagets revisor vid bolagsstämman den 24 april 2018. Bolaget har inga revisorssuppleanter. Mia Rutenius är huvudansvarig och auktoriserad revisor. Adressen till Bolagets revisor är Grant Thornton AB 103 94 Stockholm.