Har du erfaring fra rus og psykiatri?


Dedicare har jobbet med bemanning i Norge siden 2001, og på den tiden har vi blitt blant landets største og mest erfarne bemanningsbyrå innen helse- og sosialfaglig sektor. Vi bemanner vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og helsefagarbeidere i hele Norge.

Vi i Dedicare Social Worker har på vegne av vår kunde behov for flere miljøterapeuter i 100 % stillinger innenfor rus og psykiatri. Vi søker etter flere dyktige fagpersoner som kan bistå med miljøterapeutisk arbeid i boliger. Det er ønskelig at søker har erfaring fra utfordrende adferd. Oppstart omgående.

Søknader vil bli vurdert fortløpende.  

Som ansatt hos oss får du:

 • Mulighet til å bli ansatt hos oss i oppdrag eller ta oppdrag gjennom oss som selvstendig næringsdrivende.
 • God lønn og gode vilkår
 • Mulighet til å utvikle deg som fagperson
 • Styre din egen arbeidstid
 • Din egen bemanningskonsulent som følger deg opp når du er ute i oppdrag og er tilgjengelig for deg.
 • Øke din kompetanse
 • Varierte dager og erfaringer
 • Mulighet til faglig utvikling gjennom forelesninger om aktuelle tema
 • Utvide ditt sosiale nettverk gjennom sammenkomster med andre konsulenter

Arbeidsoppgaver

 • Utredning
 • Individuell oppfølging og behandlingssamtaler
 • Råd og veiledning
 • Delta i drift av lavterskeltilbud for rusavhengige
 • Ved behov, yte nødvendig behandling og helsehjelp til personer med psykisk helseproblematikk
 • Yte praktisk hjelp og bistand
 • Være koordinator for individuell plan og lede ansvarsgrupper

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum 3 – årig helse – eller sosialfaglig høyskole/universitetsutdanning
 •  Videreutdanning i psykisk helse og/ eller rusarbeid
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og fortrinnsvis rusavhengighet blir vektlagt
 • Du har kanskje erfaring fra ungdom med utagerende atferd og kjenner da til vergeteknikker.
 • Du er god på å kommunisere med barn / ungdom.
 • Kunnskap om og har erfaring med utfordrende adferd.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig svært godt
 • Må ha sertifikat kl B 
 • Politiattest må fremlegges ved tilsetting

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å inspirere og motivere andre til endring
 • Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid under press
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Positiv og serviceorientert holdning
 • Kan gi veiledning
 • Du jobber godt selvstendig og er trygg på dine faglige kunnskaper.
 • Du liker at hverdagen er variert.
 • Du er opptatt av å levere et godt arbeid.
 • Du tilpasser deg lett nye miljøer og er positiv.
 • Du er lydhør og endringstenkende.

Vår visjon er å ha de mest kompetente medarbeiderne. Med kompetanse mener vi fagkunnskap, relevant erfaring og profesjonell service. 

Send søknad og utfyllende CV til: jama@dedicare.no 

For spørsmål vedrørende stillingen ring: + 47 452 69 424